Granit är ett naturmaterial med varierande färg och textur. En bild kan inte heller ge full rättvisa. Betrakta därför denna bild endast som vägledning vid val av granit. Ovanstående stenprov visar en flammad yta.

Tekniska egenskaper (Technical properties) Standard Enhet/Unit  
Tryckhållfasthet (Compressive strength) EN 1926 MPa 197
Böjdraghållfasthet (Flexural strength) EN 12372 MPa 13,0
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme) DIN 52 108 1) cm3/50 cm2 7,0
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme) EN 14157 2) mm3 7009
Vattenabsorption (Water absorption) EN 13755 vikt % 0,2
Densitet (Apparent density) EN 1936 kg/m3 2640
Utspjälkningshållfasthet (Breaking load at dowel holes) EN 13364 N 2400
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface) EN 14231 SRV, torr (dry) 69
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface) EN 14231 SRV, våt (wet) 60
Slaghållfasthet (Rupture energy, Thickness: 21 mm) EN 14158 J 5,5
Petrografisk sammansättning (Petrographic composition) EN 12407*    
Plagioklas (Plagioclase)   % 42
Kvarts (Quartz)   % 27
Kalifältspat (Potassium feldspar)   % 24
Biotit (Biotite)   % 5
Muskovit (Muscovite) % 1

Provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (tested by SP, Swedish National Testing and Research Institute)
* Endast mineralsammansättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil (Only main components)
1) Tjockleksbaserad (Based on thickness measurement)
2) Viktbaserad (Based on weight measurement)


Mer information